News        
제목 2015 주한 외국대사관의 날 행사 참가
등록일 2015-08-26

(주)액티엄코리아의 '에떼무아' 천연오일 브랜드는

광화문에서 개최하였던 2015 주한 외국대사관의 날 행사(6월 19일부터 21일)에 참가업체로 선정되어
3일간 브랜드 홍보 및 할인 행사를 진행하였습니다.
 

                      
                                                                                                      에떼무스 부스 전경
 
 
                      
                                                                                               에떼무아 부스 상품 전경
 
 
                       

                                                                                                        에떼무아  인터뷰


 


 


 

첨부파일
ACTIUM KOREA. INC. 4F DONGMARU B/D, 3, OGEUM-RO 13-GIL, SONGPA-GU, SEOUL 138-828, KOREA / TEL 02 2266 4077 / FAX 02 2266 4076
WAREHOUSE. 597, SAENGSAM-RO, GEUMWANG-EUP, EUMSEONG-GUN, CHUNGCHEONGBUK-DO, KOREA / TEL 043-882-4077 / FAX 043-882-4078